SPORTBEMIDDELING

Binnen een sportvereniging zijn allerlei mensen in zowel betaalde als onbetaalde functies werkzaam. Ook bij een sportvereniging  kunnen diverse conflicten ontstaan. Vaak levert dit teruglopende prestaties, stress en verstoorde werkrelaties op. Vaak ziet men dan niet meer het gezamenlijk belang in van deelname en betrokkenheid aan de sportvereniging.

Conflicten binnen de sportwereld  zijn goed op te lossen zonder dat er meteen een juridisch traject ingezet hoeft te worden. De stap naar een advocaat of rechter leidt er vaak toe dat het conflict zich versmalt tot een juridische strijd. Bovendien brengt deze stap ook flink wat kosten met zich mee. Bij de rechter zijn er meestal twee verliezers: de rechter hakt de knoop door. Als partijen bij mediation samen tot een oplossing kunnen komen is er sprake van een win-win situatie. Mediation levert vaak een beter en goedkoper resultaat op dan procederen voor de rechter.

Van alle betrokken partijen wordt verwacht dat ze zich in de mediation zullen inspannen om het conflict ook daadwerkelijk op te lossen. Elke deelnemer aan de mediation houdt zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing van het geschil. Een mediation is altijd toekomstgericht. In het algemeen geldt dat hoe eerder mediation wordt ingezet, hoe succesvoller de uitkomst.

ROL VAN DE MEDIATOR;

Als neutrale en onpartijdige mediator kan ik in een vroeg stadium de arbeidsrelatie of vrijwilligersrelatie herstellen. Verbetering van de communicatie is daarin erg belangrijk. Door middel van mediation begeleid ik de betrokken partijen en help ik hen naar gemeenschappelijke belangen te kijken in plaats van alleen hun eigen ingenomen standpunten. Vanuit die verbeterde relatie kan men dan gaan werken aan een door beiden gedragen oplossing van het conflict.
Naast mijn baan als mediator ben ik werkzaam als directeur van een welzijnsorganisatie. Ik ken daardoor de cultuur van de vrijwilligers en medewerkers maar weet ook wat het betekent om als bestuurder op strategisch en tactisch niveau te moeten opereren. Op elk niveau zijn er verschillende belangen die er spelen. Als mediator weet ik die belangen dan ook op juiste waarde in te schatten.

 

HEESTERS MEDIATION KAN WORDEN INGEZET BIJ;

  1. Verstoorde werkrelatie tussen sporters, medewerkers, vrijwilligers en bestuurders
  2. Verstoorde samenwerkingsrelatie met andere sportverenigingen
  3. Re-integratie na ziekte
  4. Klachtbemiddeling
  5. Exit traject