NMI (NEDERLANDS MEDIATION INSTITUUT)

Het NMI fungeert als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie voor mediation.
Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor mediators en ben ingeschreven in het register van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).
In dit register zijn uitsluitend gekwalificeerde mediators opgenomen. De titel NMI-mediator is dan ook beschermd. NMI-mediators werken volgens de gedragsregels van het NMI en het
NMI mediation-reglement:

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het NMI: www.nmi-mediation.nl