MEDIATION

WAT IS MEDIATION?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale, onafhankelijke bemiddelaar; de mediator.
Wie een geschil heeft wil daar zo snel mogelijk van af.

Procederen kost meestal veel tijd, geld en energie. Bovendien is een vonnis van de rechter niet altijd een oplossing. Mediation heeft een hoog slagingspercentage. Het gaat sneller en is veel goedkoper in vergelijking tot juridische procedures.
De mediator kiest geen partij en staat daar ook niet boven maar helpt juist om de partijen samen een eigen oplossing te laten vinden en de communicatie weer op gang te brengen. Een oplossing waarmee alle partijen tevreden zijn.
Dat levert een win-win situatie op.

WANNEER MEDIATION?

Mediation kan bij vele soorten van conflicten worden toegepast.
Heesters-Mediation is gespecialiseerd in:
• Burenconflicten
• Conflicten in de familiesfeer

HOELANG DUURT MEDIATION?

Een mediation duurt ongeveer 3 tot 5 bijeenkomsten van maximaal 2 uur per bijeenkomst.
Een mediation bij een  burenconflict duurt meestal  1 tot 2 bijeenkomsten van maximaal 2 uur per bijeenkomst
Het aantal bijeenkomsten is uiteraard afhankelijk van de complexiteit van het conflict.

VOORWAARDEN MEDIATION

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten; vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden gedwongen tot deelname aan het mediation-proces.
Zowel de betrokken partijen als de mediator verbinden zich vooraf tot geheimhouding.
Deze basisprincipes liggen vast in het MfN-mediation-reglement .

VOORDELEN/EFFECTEN VAN MEDIATION

• Snelle oplossing
• Gezamenlijke oplossing
• Maatwerk
• Flexibel en informeel
• Vertrouwelijk en besloten
• Actieve inbreng van partijen
• Deskundige begeleiding
• Ruimte voor creatieve oplossingen
• Geen onnodige beschadiging van de wederzijdse relatie
• Beperkte kosten
• Toekomstgericht