ARBEIDSMEDIATION

Een conflict met uw collega, werkgever of zakenpartner  kan veel stress met zich meebrengen. U gaat met tegenzin naar uw werk, uw prestaties lijden er onder en ook thuis bent u niet zichzelf. Een conflict op het werk leidt geregeld tot een verstoorde arbeidsrelatie, ziekte en zelfs tot ontslag. Een geschil op het werk kent vele vormen. Zo kan er bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over de omgang tussen collega’s, een arbeidsovereenkomst, de re-integratie, het verzuim, een ontslag, het concurrentiebeding of de toepassing van een sociaal plan. Vaak zijn beide partijen ontevreden: de werknemer verliest zijn baan, de werkgever een werknemer.

Conflicten op het werk zijn goed op te lossen zonder dat er meteen een advocaat bijgehaald wordt. De stap naar een advocaat of rechter leidt er vaak toe dat het conflict zich versmalt tot een juridische strijd. Bovendien brengt deze stap ook flink wat kosten met zich mee. Als partijen bij mediation samen tot een oplossing komen is er sprake van een win-win situatie. Arbeidsmediation levert vaak een beter en goedkoper resultaat op dan procederen voor de rechter.

Van zowel u als de betrokken partij wordt verwacht dat u zich zult inspannen om het conflict ook daadwerkelijk op te lossen. U houdt beiden zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing van het geschil. Een mediation is altijd toekomstgericht. In het algemeen geldt dat hoe eerder mediation wordt ingezet, hoe succesvoller de uitkomst.
Inmiddels weten steeds meer Arbo-bedrijfsartsen en P&O functionarissen de weg naar een arbeidsmediator te vinden. Ook  wanneer partijen al in een juridische procedure verwikkeld zijn bestaat nog altijd de mogelijkheid om mediation in te zetten.

ROL VAN DE MEDIATOR;

Als neutrale en onpartijdige mediator kan ik in een vroeg stadium partijen ondersteunen om de arbeidsrelatie te herstellen. Verbetering van de communicatie is daarin erg belangrijk. Ik begeleid de betrokken partijen en help ik hen naar gemeenschappelijke belangen te kijken in plaats van alleen hun eigen ingenomen standpunten. Vanuit die verbeterde relatie kan men dan gaan werken aan een door beiden gedragen oplossing van het conflict die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar of zelfs aantrekkelijk is.
Ook bemiddel ik samen met een collega mediator als er conflicten zijn tussen diverse teamleden.


HEESTERS MEDIATION KAN WORDEN INGEZET BIJ;